06.05.2024 16:30 - 17:30

Susan Gottesmann - NCCR Seminar Series (BE)

University of Bern

07.05.2024 16:00 - 17:30

Susan Gottesmann - NCCR Seminar Series (ZH)

ETH Zurich

03.06.2024 16:30 - 17:30

Laura Ranum- NCCR Seminar Series (BE)

University of Bern

04.06.2024 16:00 - 17:30

Laura Ranum- NCCR Seminar Series (ZH)

University of Zurich

17.06.2024 16:30 - 17:30

Rhiju Das - NCCR Seminar Series (BE)

University of Bern

18.06.2024 16:00 - 17:30

Rhiju Das - NCCR Seminar Series (ZH)

ETH Zurich